Asiantuntijamme

 

Dadamedia_06052017-05_P5B3810FM, yht. yo Pauliina Grönholm on media-alan ammattilainen, jolla on vankka, yli kymmenen vuoden kokemus nopeatempoisesta uutisjournalismista. Grönholm on vauhdikas ja innostava kouluttaja, joka saa työpajoihin toiminnallisuutta asiantuntemusta unohtamatta. Grönholm on erikoistunut lapsen oikeuksiin ja osallisuuteen mediassa sekä vetänyt mediakasvatuksellisia hankkeita myös maahanmuuttajien parissa. Häneltä sujuu sutjakasti niin materiaalituotanto ja artikkelit kuin räätälöidyt koulutukset, konsultoinnit sekä haastattelu- ja juontotehtävät. Grönholmilla on opettajapätevyys ja informaatioalan tutkinto.

Linkedin: www.linkedin.com/in/pauliinagronholm
Twitter: @PauliinaG

#journalismi #osallisuus #maahanmuuttajat #lapsenoikeudet #ammattietiikka


Dadamedia_06052017-02_P5B3768
VM Isabella Holm näkee ihmisen digitaalisen ja teknologisen kulttuurin ytimessä. Hän on mediakasvatuksen ja digitaalisten ilmiöiden asiantuntija, joka on erityisen kiinnostunut lasten ja nuorten media-arjesta. Holmilla on vankka kokemus valtakunnallisista kehittämisprojekteista, materiaalintuotannosta ja konsultoinnista. Hän on suosittu luennoitsija ja kouluttaja, ja esiintyy sulavasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Isabella on parhaimmillaan yhteiskunnallisten aiheiden äärellä, ja on erikoistunut mm. mediakriittisyyteen, valemedioihin, digitaalisten palvelujen ihmislähtöiseen kehittämiseen ja digitaaliseen antropologiaan. 

Linkedin: www.linkedin.com/in/isabellaholm
Twitter: @isabellamalou

#digitaidot #mediakriittisyys #digiantropologia #teknologisaatio


Dadamedia_06052017-01_P5B3749
FM Anniina Lundvall on tehokas ja laaja-alainen moniosaaja, jonka käsissä syntyvät esimerkiksi oppimateriaalit, koulutuspaketit, artikkelit ja mediakasvatukselliset strategiat. Hänen erityisosaamistaan on kehittää ratkaisuja ja toteuttaa asiakkaan toiveet, kun on tarvetta digitalisaation ja digitaitojen edistämiselle sekä myönteisten vaikutusten aikaansaamiseen lasten, nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten elämässä. Lundvall on myös nainen paikallaan, kun pohdit digitaalisen kulttuurin hyödyntämisen mahdollisuuksia vaikuttamisen ja osallisuuden välineenä. 

Linkedin: www.linkedin.com/in/anniinalundvall
Twitter: @AnniinaLundvall

#vaikuttaminen #osallisuus #digitalisaatio #digitaidot #strategiatyö

 

Dadamedia_06052017-04_P5B3792YTM, medianomi Maija Puska on monipuolinen mediakulttuurin ammattilainen, joka tuntee media-alan, koulujen, nuorisotyön ja kirjastojen käytännöt. Hän osaa popularisoida monimutkaisimmatkin tieteelliset sisällöt ja hyödyntää niitä kansantajuisesti koulutuksissa, haastatteluissa, oppimateriaaleissa ja artikkeleissa. Puskan erityisiä osaamisalueita ovat aikakauslehtijournalismi, mainonnan lukutaito, kirjallisuus, sekä elokuva- ja tv-tuotanto. Hän on kouluttanut opettajia, vetänyt lasten, nuorten ja erityisryhmien mediaprojekteja sekä tuottanut useita painettuja ja digitaalisia mediakasvatuksen oppimateriaaleja. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maija-puska
Twitter: @MaijaPuska

#oppimateriaalit #monilukutaito #tieteenpopularisointi #journalismi #av-tuotanto

 

Dadamedia_06052017-12_P5B3863

YTM, kulttuurituottaja Rauna Rahja soveltaa laaja-alaisesti mediakasvatuksen teoriaa ja hyviksi havaittuja käytäntöjä sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä kentiltä. Dadamedian puitteissa Rahja tuottaa materiaaleja, sisältöjä, puheenvuoroja ja kartoituksia sekä kouluttaa eri kohderyhmiä ja tulevaisuuden osaajia kannustavalla ja asiantuntevalla otteella. Rahjalla on vankkaa kokemusta mediakasvatuksen edistämisestä, sparrauksesta ja soveltamisesta eri-ikäisten parissa. Hänellä on näkemystä, miten digi- ja mediataitoja sekä mediakasvatuksellista työotetta vahvistetaan eri ammattialoja, työelämää ja tulevaisuutta silmällä pitäen.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/raunarahja/
Twitter: @RaunaRahja

#mediataidot #mediakasvatuksellinentyöote #strategiatyö #organisaatiot #sparraus

 

Dadamedia_06052017-08_P5B3835YTM Suvi Tuominen on kokenut mediakasvatuksen moniosaaja, jonka kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti teknologian vaikutus yhteiskuntaan sekä nuorten digitaaliset kulttuurit. Tuominen kouluttaa mielellään ammattikasvattajia, laatii selvityksiä sekä tuottaa oppimateriaaleja ja muita asiantuntijatekstejä. Kokemus laajojen hankkeiden hallinnoinnista, kansainvälisistä verkostoista sekä esimiestyöstä antavat Tuomiselle erinomaiset eväät mediakasvatuksen strategisen suunnittelun tukemiselle. Tuomisella on myös opettajan pätevyys.

Linkedin: www.linkedin.com/in/suvi-tuominen
Twitter: @suvimt

#teknologisoituminen #työelämätaidot #digitaidot #strategiatyö #hankehakemukset

 

Dadamedia_06052017-07_P5B3830YTT, KM (LTO) Satu Valkonen on lasten mediakulttuureihin ja lasten kehitykseen ja oppimiseen digikulttuurissa perehtynyt asiantuntija, joka on kerryttänyt osaamistaan mediakasvatusta sivuavista ilmiöistä sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Vahva projektiosaaminen ja laajojen kokonaisuuksien hallinta tulevat esiin, kun Valkonen tarttuu mediakasvatuksen kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Valkosen osaamisaluetta ovat lapsen ja nuoren kehitys, vuorovaikutuksen tutkimus, pedagogiikka sekä mediapsykologia. Näistä teemoista hän tekee myös tutkimustyötä. Lisäksi hän on kirjoittanut koulutusaineistoja ja oppimateriaaleja.

Linkedin: www.linkedin.com/in/satu-valkonen
Twitter: @satuvalkonen

#monilukutaito #tieteenpopularisointi #kehitysjakasvu #digiajanoppiminen