Monipuolista osaamista

Dadamedian asiantuntijat ovat mediakasvatuksen ammattilaisia, joiden erityisosaamista ovat muun muassa

  • Lasten ja nuorten mediakulttuuri
  • Monilukutaito
  • Digitaaliset ympäristöt ja kasvu
  • Teknologisoituva yhteiskunta
  • Mediakasvatuksellinen työote

Kohderyhmäämme kuuluvat ammattilaiset esimerkiksi seuraavilta aloilta: nuorisotyö, lastensuojelu, koulut ja muu opetusala, varhaiskasvatus, toimittajat ja media-ala, sosiaaliala, kulttuuriala.